Boken om Ingemundebo

– preliminärt innehåll

Titel: Ingemundebo – en by i Långsjö socken i Småland
Undertitel: Från den stora utvandringens tid till idag

I Byn i samhället och samhället i byn

De stora omvälvningarnas tid: 1860-1914

Det demografiska gapet och den social differentieringen
Emigrationen
Landsbygdens proletarisering- backstugornas och torpens tid
Järnvägen kommer till byn
Den begynnande industrialiseringen – glasbruken, sågarna och torvmossen
Konga kompani
Indelningsverket går i graven: knektarna blir småbrukare

Tiden mellan de bägge krigen: 1914 – 1950-talet

Jordbruket moderniseras och åkerarealen växer: sjösänkningen och stenbrytningen
Den nya tiden kommer till byn

Tiden därefter: 1960-talet till idag
Jordbruken läggs ner
Byn avfolkas och nya bybor flyttar in

II Livet, människorna och gårdarna

Det social livet: Vardag och fest – helg och söcken
Dop, konfirmation, lysning, äktenskap och begravning

Gårdarna, torpen, backstugorna och dess folk
12 gårdar
2 torp
2 soldattorp
10 backstugor
2 stadsägor
Skolgången i Harebo och Långasjö
Fattigstugan i Harebo
SLU, fotboll och andra fritidssysselsättningar
Ung i Ingemundebo
Profiler: Harry Israelsson, Almarna m fl
Kommersiell service: Lanthandeln i Moshult och Harebo och senare butiksbussar, fisk- och bryggarbil
Samhällsservice: post och telefoni
121207/Bn

Har du något att berätta som kan bidra till bokens innehåll?
Hör gärna av dig till Lars Bengtsson, e-post moer47@hotmail.com