Hembygdsföreningen

Långasjö Sockens Hembygdsförening bildades 1935. Tillsammans med andra föreningar och institutioner har man sedan starten på olika sätt försökt att bevara och utveckla bygden. Vi vill visa upp och berätta för kommande generationer om livet förr i vår bygd, bevara den småländska landsbygdshistorian och traditionerna. Men också arbeta för en levande landsbygd idag.


Många projekt har startat och utvecklats från idéer och studiecirklar och resulterat i litteratur, utställningar, avknoppade verksamheter mm. Exempel på detta är krönikor, sockenböcker, Skogen vi ärvde (tillsammans med skolan), byvandringar, gärdsgårdsbyggen, cafékvällar mm.
Ny bok om Ulvamon.
Ulvamon – ett gränsland i tid och rum