Boken om Ingemundebo

Ingemundebo Byalagsförening kan nu efter många års studiecirkelarbete presentera boken Ingemundebo en by i Småland under två sekel. Bokens 288 sidor spänner över tiden för skiftesreformerna på 1820-talet fram till i dag och är uppdelad i fyra teman: Tidsepoker, Livet och människorna, Torp och backstugor och Gårdarna. Tidsepoker Skiftesreformerna, Befolkningsförändringar och emigration, Sänkningen av sjön … Continue Reading »