Ingemundebo Byalagsförening kan nu efter många års
studiecirkelarbete presentera boken Ingemundebo en by i
Småland under två sekel
.
Bokens 288 sidor spänner över tiden för skiftesreformerna
på 1820-talet fram till i dag och är uppdelad i fyra teman:
Tidsepoker, Livet och människorna, Torp och backstugor
och Gårdarna.


Tidsepoker
Skiftesreformerna, Befolkningsförändringar och emigration,
Sänkningen av sjön Löften, Stenbrytningen och Jordbruken
läggs ner och åkermarken försvinner.
Livet och människorna
Skolgången i Harebo och Långasjö, Livets högtider, Ung i
Ingemundebo, Fritiden, Arbetet på gårdarna och på Jonassons
såg och Profiler i byn.


Torp och backstugor
Ingemundebo hade 15 torp och backstugor samt två soldattorp.
Vi berättar om människorna som levde och lever där.


Gårdarna
Ingemundebo bestod av 12 hemmansdelar uppdelade på Västergård
och Östergård. Vi berättar historien kring gårdarna
och alla dess bebyggare fram till idag.


Sponsorer
Boken har kunnat utges tack vare stöd från Långasjö hembygdsförening,
Långasjö sockens sparbanksstiftelse, Styrelsen
för Geijerskog AB, Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond
för svensk kultur samt en testamentsgåva från Janrik Ejnarsson


Bokens layout har Jan-Erik Fransson svarat för och Åkessons
GPC tryck AB i Emmaboda har tryckt den.


Boken kostar 250 kr och kan beställas per telefon genom
styrelsens medlemmar:
Bernt Herbertsson 0471 45 040
Lars Bengtsson 073 0476188
Peter Helmersson 047 45 039
Torgny Karlsson 073 0709909
Gun-Britt Karlsson 0471 45 024
Boken kommer därutöver att finnas till försäljning på Sparbanken
Eken i Långasjö och på marknaden i Emmaboda lördagen
den 14 september och naturligtvis på Skördefesten i Långasjö.

Lars Bengtsson
redaktör