Välkommen att fira Sveriges Nationaldag i Långasjö! Aktiviteter för barn och vuxna. Servering. Sockenrådet, Föräldrarådet, Elisabeth Bergstrand Poulsen-sällskapet, Lindås musikkår. Boksläpp, litterär stig, bingopromenad, hoppborg m.m. Högtidstalare: Christer Jonsson