Studiecirkeln: Runt matsalsbordet hemma hos Gun-Britt Karlsson.

Ingemundebo Byalag


Byalagsföreningen bildades 21 januari 2009 och har ca 25 medlemmar. Enligt föreningens stadgar har föreningen som ändamål:
– att förnya och utveckla byn och bygden och ge bättre möjlighet för boende, sysselsättning och företagande
– att utveckla och förstärka servicen, liksom fritids- och kulturaktiviteter i bygden
– att stärka samarbetet och grannkänslan i byn.

Vid gatubelysningen framför Gun-Britt Karlssons hus.

Styrelse

Styrelsen består av följande bybor:

Bernt Herbertsson, ordförande

Lars Bengtsson, vice ordförande
e-post moer47@hotmail.com

Peter Helmersson, kassör

Torgny Karlsson, sekreterare

Gun-Britt Karlsson, ledamot

Detta gör vi årligen :

– träffas till byfest första lördagen efter midsommar
– vandrar varje vår i byn
– städar dikesrenarna i byn
– samlas tre gånger höst och vår i en studiecirkel för att prata om byns historia

Detta har vi gjort:

– skaffat gatbelysning genom byn
– fått ortnamnsskyltarna placerade på rätt ställe
– röjt den gamla fägatan genom byn till Löften
– börjat restaurera byns sjögata och båthamn vid Löften
– försökt (men misslyckats) med att begränsa hastigheten genom byn
– anslutit föreningen till Låt hela Sverige leva
– deltagit i bildandet av Ingemo Bredbandsförening
– stött uppropet Bygg en vägtunnel i Linnefors

Detta vill vi göra:
– ge ut en skrift: Ingemundebo från den stora utvandringens tid till idag
– anlägga badplats och båtbrygga vid Löften
– tillsammans med Moshult och Moshultamåla skaffa bredband till byn
– fortsätta arbeta för ökad trafiksäkerhet för byborna
– märka ut byns gamla och försvunna bebyggelse mm


Boken om Ingemundebo

Ingemundebo Byalagsförening kan nu efter många års studiecirkelarbete presentera boken Ingemundebo en by i Småland under två sekel. Bokens 288 sidor spänner över tiden för skiftesreformerna på 1820-talet fram till i dag och är uppdelad i fyra teman:
Tidsepoker, Livet och människorna, Torp och backstugor och Gårdarna.

Tidsepoker
Skiftesreformerna, Befolkningsförändringar och emigration, Sänkningen av sjön Löften, Stenbrytningen och Jordbruken läggs ner och åkermarken försvinner.
Livet och människorna
Skolgången i Harebo och Långasjö, Livets högtider, Ung i Ingemundebo, Fritiden, Arbetet på gårdarna och på Jonassons såg och Profiler i byn.
Torp och backstugor
Ingemundebo hade 15 torp och backstugor samt två soldattorp. Vi berättar om människorna som levde och lever där.
Gårdarna
Ingemundebo bestod av 12 hemmansdelar uppdelade på Västergård och Östergård. Vi berättar historien kring gårdarna och alla dess bebyggare fram till idag.
Sponsorer
Boken har kunnat utges tack vare stöd från Långasjö hembygdsförening,
Långasjö sockens sparbanksstiftelse, Styrelsen för Geijerskog AB, Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur samt en testamentsgåva från Janrik Ejnarsson

Bokens layout har Jan-Erik Fransson svarat för och Åkessons GPC tryck AB i Emmaboda har tryckt den.

Boken kostar 250 kr och kan beställas per telefon genom styrelsens medlemmar:
Bernt Herbertsson 0471 45 040
Lars Bengtsson 073 0476188
Peter Helmersson 047 45 039
Torgny Karlsson 073 0709909
Gun-Britt Karlsson 0471 45 024
Boken kommer därutöver att finnas till försäljning på Sparbanken Eken i Långasjö