Långasjö är en socken i Emmaboda kommun i småbruten skogsbygd och som bildades med nuvarande centrum vid Långasjön för c:a 700 år sedan, då första kyrkan byggdes där. Kringliggande områden befolkades redan under sten- och bronsålder, vilket spridda fynd visar. Bosättningen skedde huvudsakligen längs Lyckebyåns och Nättrabyåns vattensystem. Socknen tillhörde fram till 1971 Kronobergs län och ingick då i Älmeboda kommun .
Folkmängden var som störst på 1800-talet, men bl a en omfattande emigration under perioden 1850-1930 (1400 personer), gör att invånarantalet i dag är c:a 900. Emigrationen är utförligt beskriven i boken En Smålandssocken emigrerar och i Guldgrävarstugan finns återvändarna dokumenterade.
De gamla kyrkstallarna fick flyttas när vägen genom samhället måste breddas och de gamla alléträden stod i vägen. Långsjöbyborna planterade själva en ny lindallé. Kyrkstallarna är nu renoverade och inrymmer ett modernt vandrarhem.
Flera sjösänkningsföretag gjorde att den ursprungliga sjön alldeles höll på att växa igen. Den restaurerades och sedan 1987 är den en oas mitt i byn med promenadstig, fågeltorn, lusthus och badplats.
Den tidigare kyrkan genomgick en omfattande ombyggnation 1789 och innehåller efter ytterligare renoveringar sedan 1950-talet bl a en altartavla av konstnären och författaren Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Hon växte upp som dotter till kantor Bergstrand i Sockenstugan. Där finns minnesrum för såväl henne som författarinnan Gertrud Lilja.
Sågverk och snickerier har varit inslag i omvandlingen från jordbruksbygd till modernt samhälle. Ett allt färre antal affärer ersattes på 1990-talet av en lanthandel som drivs i en andelsägd butikslokal En självständig sparbank har funnits sedan 1880 och ingår nu i Sparbanken Eken.
Klasatorpet blev riksbekant i samband med att Vilhelm Mobergs Utvandrarna spelades in omkr 1970. Sedan dess har varje år många besökt torpet för att påminnas om hur Kristina och Karl-Oskar hade det på Korpamoen innan de emigrerade. Nu upplevs Klasatorpet som ett idylliskt torp i en naturskön miljö.

Litteratur:
Långasjö försök till en sockenbeskrivning (1938)
Långasjö-krönikor 1941 – 2001
En Smålandssocken emigrerar (1967)
Gård och By i Långasjö socken (1978)
Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år (1989)
Sedan 2002 utkommer sockentidningen Träskoposten (4 nr/år)