Områdesbeskrivningar för kulturmiljöer i Långasjö socken:

Långasjö tätort
Allgunås
Ekeboryd
Enkoneryd
Grimsgöl
Hamburg
Harebo
Harebokvarn
Ingemundebo
Klasatorpet
Lida
Mundekulla
Piggsmåla
Plaggebo
Rammsjö – Ulvamon
Runnamåla
Skurebo
Strängsmåla
Trollamåla