Träskoposten är en lokal tidning i Långasjö socken. Tidningen utkommer med 4 nummer per år. Ägare är Långasjö Sockenråd.

Ladda ner senast numret av Träskoposten

Träskoposten nr 3 2023

Nr3 Tema Rötter

(Ladda ner, 3 Mb)

Tidningen Träskoposten ges ut 4 gånger per år till samtliga hushåll i Långasjö socken. Tidningen informerar om vad som händer och sker i Långasjö socken med omnejd. Den är också en informationskanal för skola, föreningsliv och kyrkan i samhället. Dessutom skriver man om små vardagliga nyheter som inte hamnar i lokalpressen men ändå har ett stort nyhetsvärde för invånaren i Långasjö.
Träskoposten har utkommit med fyra nummer per år sedan hösten 2002. Från början var publikationen huvudsakligen ett informationsblad för bygden, men har med tiden utvecklats till något av en kulturtidskrift. Livet i socknen speglas i olika teman. Rötter i historien, tonvikt i samtiden och öppningar mot framtiden.

Utgivare för tidningen är Långasjö Sockenråd.

Syftet är att:
– informera om vad som händer och sker i Långasjö socken med omnejd. Mycket från skolan, idrotten, föreningslivet, kyrkan och företagen.
– skriva om de små, vardagliga nyheterna som inte hamnar i ortstidningen, men ändå är intressanta för oss som bor här.
– berätta om Långasjö sockens människor, utveckling, traditioner och historia.
– vara en positiv tidning som läsarna längtar efter.
– vara en återknytning för utflyttade bybor.
– öka intresset för våra byar och livet på landet och speciellt för Långasjö socken.
– även göra den tillgänglig utanför socknen, för t.ex. beslutsfattare och turister.
– kunna ges ut under flera år framåt.

Medverkande
För att nå upp till vårt mål med aktuella och lokala nyheter behöver vi vara många som publicerar. Föreningar, skolan, kyrkan m fl kan själva skriva text och ta bilder till tidningen.

Tipsa gärna redaktionen om vad som händer i Långasjö socken.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Eva Garami
e-post: fiskestad103@gmail.com

Redaktionsmedlemmar:
Annika Hjalmarsson, 0768 79 27 62
e-post: annika.hjalmarsson44@gmail.com
Angela Fransson, 0761-70 81 11
e-post: gela.fransson@gmail.com
Bo Bergstrand, 0720 23 58 56
e-post: teraz64@gmail.com

Träskopostens adress:
Träskoposten, Hembygdsvägen 1361 95 Långasjö

Tidigare nummer av Träskoposten:
För att läsa vissa bifogade filer (pdf) kan du behöva Acrobat Reader. Finns att ladda ned på: http://www.adobe.se.

Tryck:
Åkessons Tryckeri – CTMAB

Upplaga:
1 600, sommarupplaga 2 000

Annonskostnad:
1/1 sida: 2 000 kr
1/2 sida: 1 000 kr
1/4 sida: 500 kr
1/8 sida: 250 kr
privat radannons: 100 kr

e-post: annons@traskoposten.se

Eftersom tidningen är registrerad som en periodiskt utgiven tidning utan vinstintresse och utgiven av ideell förening, kommer inte moms att redovisas eller faktureras.

Manusstopp för Träskoposten 2023

Prenumerera på eller ge bort Träskoposten som present!
Träskoposten delas ut gratis till alla i Långasjö Socken och så kommer det att förbli.
Men för dig som bor någon annanstans, erbjuder vi att för 200 kr (utlandet 300 kr) få fyra nummer av tidningen hem i brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken trevlig present till någon utflyttad sockenbo eller annan kär vän!
Sätt in 200 kr (utlandet 300 kr) på Bg 5049-6561, märk talongen med ”Prenumeration + namn” samt ring/e-posta till Dan Bard, 070 335 43 82, e-post: dan103.bard@gmail.com, och meddela namn och adress.

Stöd Träskoposten!
För att fortsättningsvis kunna ge ut Träskoposten, behöver vi allt stöd vi kan få. Därför är alla bidrag, små som stora, välkomna!
Bankgironumret till Långasjö Sockenråd är 5049-6561. Märk talongen “Stöd till Träskoposten”.

Utgivningsbevis
Ett utgivningsbevis har beviljats för Träskoposten som periodisk tidskrift av Patent- och Registreringsverket (PRV).
I korthet innebär det att även webbplatsen har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (t.ex. tryckta tidningar, tv och radio). Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.
I praktiken betyder det, att vi fritt kan publicera personuppgifter som foto och namn utan att fråga om lov. Däremot får vi inte göra oss skyldiga till brott mot andra lagar. Dit hör förtal, hets mot
folkgrupp eller brott mot upphovsrätten.
Det är den ansvarige utgivaren som har det yttersta ansvaret att se till att vi följer dessa lagar.

Sök i tidigare nummer av Träskoposten

Sponsorer
Emmaboda kommun

2023

Nr 1,

Tema Framtidstro

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 2,

Tema Sommarupplevelser

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 3,

Tema Rötter

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 4,

Tema Tradition

(Ladda ner 4 Mb)

2022

Nr 1,

Tema Uppåt väggarna

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 2,

Tema Amerika-minnen

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 3,

Tema Sågverk i bygden

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 4,

Tema Träskoposten 20 år

(Ladda ner 4 Mb)

2020

Nr 1,

Tema Våra träd

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 2,

Tema Guldkant

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 3,

Tema Språket

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 4,

Tema Kvinnor i bygden

(Ladda ner 4 Mb)

2020

Nr 1,

Tema Bevingat

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 2,

Tema Lin

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 3,

Tema Handel

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 4,

Tema Vinter

(Ladda ner, 5 Mb)

2019

Nr 1,

Tema 1950-talet

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 2,

Tema Lekar och leksaker

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 3,

Tema Motor

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 4,

Tema Jultidning

(Ladda ner, 5 Mb)

2018

Nr 1,

Tema Barns fritid

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 2,

Tema Konst och litteratur

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 3,

Tema Tingen talar

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 4,

Tema Tomtar och troll

(Ladda ner, 5 Mb)

2017

Nr 1,

Tema Släktforskning

(Ladda ner, 3 Mb)

Nr 2,

Tema Ta i trä

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 3,

Tema Våra läsare berättar

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 4,

Tema Religiöst liv i Långasjö

(Ladda ner, 5 Mb)

2016

Nr 1,

Tema Släktgårdar

(Ladda ner, 3 Mb)

Nr 2,

Tema Vatten

(Ladda ner, 3 Mb)

Nr 3,

Tema Skördetid

(Ladda ner, 3 Mb)

Nr 4,

Tema IT och kommunikation

(Ladda ner, 3 Mb)

2015
   
 

Nr 1,

Tema Ungdomskultur

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 2,

Tema Stenriket

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 3,

Tema Levnadsberättelser

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 4,

Tema Jultraditioner

(Ladda ner, 4 Mb)

2014

Nr 1

Tema Mat

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 2,

Tema Bo på landet

(Ladda ner, 5 Mb)

Nr 3,

Tema Långasjös historia

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 4,

Tema Skytteparken

(Ladda ner, 3 Mb)

2013

Nr 1,

Tema Hälsa

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 2,

Tema Motor

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 3,

Tema Barndomsminnen

(Ladda ner, 4 Mb)

Nr 4,

Tema Skogen vi ärvde

(Ladda ner, 4 Mb)

2012

Nr 1,

Tema Ungdomen

(Ladda ner, 8 Mb)

Nr 2,

Tema Trädgårdar

(Ladda ner, 14 Mb)

Nr 3,

Tema Hållbar utveckling

(Ladda ner, 11 Mb)

Nr 4,

Tema Byggnader och byggnadsvård

(Ladda ner, 10 Mb)

2011

Nr 1,

Tema Seniorlivet

(Ladda ner, 6 Mb)

Nr 2,

Tema Barn och familj

(Ladda ner, 9 Mb)

Nr 3,

Tema Jakt- och fiske

(Ladda ner, 9 Mb)

Nr 4,
Tema Sällskapsdjur

(Ladda ner, 11 Mb)

2010
NR 1 (6 Mb) NR 2 (9 Mb) NR 3 (8 Mb) NR 4 (8 Mb)
2009
NR 1 (7 Mb) NR 2 (11 Mb) NR 3 (4 Mb) NR 4 (6 Mb)
Särtryck (5 Mb)
2008
NR 1 (6 Mb) NR 2 (9 Mb) NR 3 (8 Mb) NR 4 (6 Mb)
2007
NR 1 (5,0 Mb) NR 2 (4,4 Mb) NR 3 (3,5 Mb) NR 4 (3,7 Mb)
2006
NR 1 (2,8 Mb) NR 2 (4,8 Mb) NR 3 (2,8 Mb) NR 4 (3,7 Mb)
2005
NR 1 (2,7 Mb) NR 2 (2,3 Mb) NR 3 (1,1 Mb) NR 4 (2,5 Mb)
2004
NR 1 (0,5 Mb) NR 2 (2,4 Mb) NR 3 (2,3 Mb) NR 4 (2,3 Mb)
2003
NR 1 (0,3 Mb) NR 2 (0,3 Mb) NR 3 (0,2 Mb) NR 4 (0,6 Mb)
2002
NR 1 (0,5 Mb) NR 2 (0,3 Mb)