Ingemundebo Bylag

Om föreningen:

Byalagsföreningen bildades 21 januari 2009 och har ca 25 medlemmar.

Studiecirkeln: Runt matsalsbordet hemma hos Gun-Britt Karlsson sitter från vänster: Allan Andersson, Rune och Margit Hermansson, Gun-Britt Karlsson, Lars Bengtsson, Britt-Marie och Bernt Herbertsson . Stående bakom: Helén Svahn och Peter Helmersson.
Studiecirkeln:
Runt matsalsbordet hemma hos Gun-Britt Karlsson sitter från vänster: Allan Andersson, Rune och Margit Hermansson, Gun-Britt Karlsson, Lars Bengtsson, Britt-Marie och Bernt Herbertsson . Stående bakom: Helén Svahn och Peter Helmersson.

Enligt föreningens stadgar har föreningen som ändamål:
– att förnya och utveckla byn och bygden och ge bättre möjlighet för boende, sysselsättning och företagande
– att utveckla och förstärka servicen, liksom fritids- och kulturaktiviteter i bygden
– att stärka samarbetet och grannkänslan i byn.

Detta gör vi årligen :

– träffas till byfest första lördagen efter midsommar
– vandrar varje vår i byn
– städar dikesrenarna i byn
– samlas tre gånger höst och vår i en studiecirkel för att prata om byns historia

Detta har vi gjort:

Gatubelysningen: Vid gatubelysningen framför Gun-Britt Karlssons hus står från vänster; Bearded Collien Ville, Lars Bengtsson, Monica Eriksson, Britt-Marie och Bernt Herbertsson och Gun-Britt Karlsson.
Gatubelysningen:
Vid gatubelysningen framför Gun-Britt Karlssons hus står från vänster; Bearded Collien Ville, Lars Bengtsson, Monica Eriksson, Britt-Marie och Bernt Herbertsson och Gun-Britt Karlsson.

– skaffat gatbelysning genom byn
– fått ortnamnsskyltarna placerade på rätt ställe
– röjt den gamla fägatan genom byn till Löften
– börjat restaurera byns sjögata och båthamn vid Löften
– försökt (men misslyckats) med att begränsa hastigheten genom byn
– anslutit föreningen till Låt hela Sverige leva
– deltagit i bildandet av Ingemo Bredbandsförening
– stött uppropet Bygg en vägtunnel i Linnefors

Detta vill vi göra:

– utge en skrift: Ingemundebo från den stora utvandringens tid till idag
– anlägga badplats och båtbrygga vid Löften
– tillsammans med Moshult och Moshultamåla skaffa bredband till byn
– fortsätta arbeta för ökad trafiksäkerhet för byborna
– märka ut byns gamla och försvunna bebyggelse mm