Styrelsen består av följande bybor:

Bernt Herbertsson, ordförande

Lars Bengtsson, vice ordförande
e-post moer47@hotmail.com

Peter Helmersson, kassör

Torgny Karlsson, sekreterare

Gun-Britt Karlsson, ledamot