Stort kulturhistoriskt värde har den välbevarade fattigstugan, som ligger öster om samhället. Den har betydelse som förmedlare av levnadsförhållanden förr i tiden. Det går att uppleva och reflektera över perspektiv på tillvaron om man jämför gamlas levnadsförhållanden då och nu.
I Långasjökrönikan från 1949 beskriver Elisabet Bergstrand-Poulsen sina minnen av fattigstugan i Långasjö. Hon berättar att hennes mor, Anna Bergstrand, kom i kontakt med fattighjonen när hon som nygift kantors fru kom till Långasjö 1885. Littan-La, som var hjälpgumma i kantorsfamiljen, var den sista som bodde här. Efter hennes död använde Elisabet och hennes danska familj stugan som sommarhus och ateljé.

Fattigstugan
Fattigstugan

1952 övertogs stugan av idrottsföreningen. 1963 tillföll stugan Långasjö Hembygdsförening. Idag går stugan att hyra veckovis under sommaren, genom Långasjö vandrarhem. www.langasjovandrarhem.se