Huset var tidigare mangårdsbyggnad i byn Anemåla i nordvästra delen av socknen.
Stugan, en s.k. framkammarstuga, flyttades på 1930-talet till sin nuvarande plats i kyrkbyn.
En framkammarstuga är en enkelstuga, som är tillbyggd på ena eller båda gavlarna.
Ännu in på 1800-talet utvidgades bondgårdarna på längden, varför långsmala framkammarstugor blev vanliga i hela landet. Ofta fungerade den tillbyggda gavelkammaren som bostad för undantagstagare.
Hembygdsstugan användes som vandrarhem innan kyrkstallarna iordningställdes.
hembygdsgard-langaso
Kaffestuga
Idag används stugan som kaffestuga, där du kan njuta av nygräddade våfflor och kaffe under mitten av sommaren.

Öppettider: Tillfälligt stängd