I Sockenstugan finns Gertrud Lilja-rummet där Långasjö Sockens Hembygdsförening har samlat b la möbler och böcker som tillhört Gertrud Lilja, samt tidningar som hon publicerats i. Där finns ett speciellt exemplar av Kvinnorna i släkten med fotografier från Liljas familjealbum.

Gertrud Lilja
Gertrud Lilja

Gertrud Lilja föddes den 15 maj 1887 på Lindkullen i Långasjö. Fadern August Lilja var hattmakare/mössmakare och drev även en manufakturaffär. Gertrud Lilja skriver om sitt föräldrahem i Långasjökrönikan 1979, där hon beskriver det som ”sin barndoms paradis”. Fadern dog dock när Gertrud var bara fem månader gammal. Modern Matilda Lilja fortsatte att driva rörelsen. Matilda, beskrivs som kärleksfull och livsbejakande och ville att barnen skulle få utvecklas i frihet.

Gertrud ville gärna studera och valde så småningom att söka in på Högre konstindustriella skolan i Stockholm. Efter att ha varit verksam som ciselör några år arbetade hon också som kartritare, emaljör och teckningslärare innan hon blev författare på heltid. 1924 debuterade Gertrud Lilja som författare. Hon hade då redan skrivit noveller, som publicerats i tidningen Idun. Under 40 år, fram till 1964, utkom Lilja med sammanlagt 23 böcker, samtliga på Bonniers förlag. Det var romaner, novellsamlingar och aforismer. Lilja var en välkänd och erkänd författare under sin samtid. Den mest kända av Liljas romaner är Kvinnorna i släkten, utgiven 1936. Det är en släktroman i Gertrud Liljas närmiljö. Den togs väl emot av dåtida recensenter, och beskrevs som en realistisk hembygdsskildring.

Genom sitt författarskap fick hon ett stort kontaktnät. Hon brevväxlade med en rad författarkollegor som Johannes Edfeldt, Vilhelm Moberg, Astrid Väring, Py Sörman. Vänskapen till sin skolkamrat från Långasjö. Elisabeth Bergstrand-Poulsen, konstnär och författare, är också intressant.

Gertrud Lilja gifte sig 1939 med Axel Johansson, som hon träffat genom en förening för hörselskadade. Axel Johansson dog 1948 vilket blev en stor sorg. Gertrud bodde både i Stockholm och i Långasjö, men återvände för gott till Långasjö på 1960-talet. Gertrud Lilja dog 1984, 97 år gammal.