Långasjö Sockens Naturvårdsförening, som bildades i samband med invigningen av den restaurerade sjön 1987, har som uppgift att, helt ideellt, sköta och utveckla sjön och dess omgivningar.
Gångvägen runt sjön är indelad i tjugofyra brostycken. En eller två personer ansvarar för varje brostycke vid sammanlagt sex olika träffar under vår – sommar – höst.
Föreningen ansvarar också för underhåll och reparationer av belysning, lusthus, fågeltorn, bryggor, gungor och grillplatser.
Under sommaren städas området dagligen.