För 150 år sedan var Långasjön just en lång sjö. 2,5 kilometer med en fri vattenspegel sträckte den sig i nord-sydlig riktning nedanför kyrkan. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet genomfördes tre sjösänkningar för att få fram mer åkermark till en växande befolkning. Detta, tillsammans med ökad användning av konstgödning och utsläpp från bebyggelsen runt sjön, gjorde att sjön växte igen mer och mer. På 1970-talet fanns knappast några öppna vattenytor kvar, sjön hade förvandlats till ett vass- och sumphål.
I början av 1970-talet väcktes frågan om att restaurera sjön. Röda Korset i Långasjö skänkte pengar till Lunds Universitet som undersökte sjön. Flera olika metoder att rensa sjön prövades, bland annat med en sjögående rotorkultivator, men utan lyckat resultat. I början av 1980-talet beslöt sig drivande krafter inom Långasjö Sockens Hembygdsförening att försöka sig på något helt oprövat: Att bygga en vall runt norra delen av sjön, pumpa ut vattnet och sedan gräva ut sjön med grävmaskin. Med bidrag från ortsbor, företag och myndigheter och med mycket ideellt engagemang påbörjades arbetet 1983.
Annandag Pingst 1987 invigdes den nygamla Långasjön under pompa och ståt. En unik restaurering hade genomförts och resultatet överträffade alla förväntningar.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening bildades med främsta syfte att vårda sjön och dess omgivningar. Idag är sjön en oas mitt i byn med lusthus, fågeltorn, badplats, grillmöjligheter och med belyst gångväg runt sjön. Varje år planteras ädelfisk in i sjön. Vi ortsbor gläds med alla besökare åt att Askungesagan om Långasjön blev till en sannsaga!