Ordförande
Anders Fransson tel 0471 50 458

Vice ordförande

Kassör
Dan Bard tel 0471 50 098
dan.bard@telia.com

Sekreterare
Pär-Ola Steen tel 0730 752 616
olaa.steen@spray.se

Övriga ledamöter:
Jim Olsson
Andreas Garami
Ulla Sköldh Jonsson
Lars Gustafsson