• Lekplats, fotbollsplan, skateboard bana, skridskobana på
vintern
• Naturskön miljö och ett rikt fågelliv. Det finns
ett flertal bad- och fiskesjöar på nära håll
• Strövstigar, vandringsleder och cykelleder