Musik

Konst, gallerier och museer

– Galleri Garvaregården
– Återvändarmuseum i Guldgrävarstugan
– Hembygdsmuseum på Klasatorpet
– Elisabeth Bergstrand-Poulsen i Sockenstugan
– Gertrud Lilja-rummet i Sockenstugan

Kulturhistoria och sockenarkiv

– Våra arkiv och arkivförteckning
– Sockenböcker
– Släktforskning

Långasjös historia

– Historiska kartor

Långasjö Bibliotek

Biblioteket är beläget i Långasjö skola och är öppet för allmänheten tisdagar kl 14.30 – 18.30. Om du vill lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt kan du använda bibliotekets bokinkast. Du kan också låna om och reservera böcker per telefon eller via bibliotekets katalog på Internet.

Du som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv har möjlighet att besöka ditt bibliotek kan få del av vår Boken kommer service.

Besök gärna Långasjö bibliotekets hemsida för mer information.
Till hemsidan
Kontakt:
Marie Hinderyd, Bibliotekarie i Långasjö och Vissefjärda
Tfn: 0471 – 24 92 15 (Biblioteket i Långasjö)
Tfn: 0471 – 24 92 14 (Biblioteket i Vissefjärda)
E-post: marie.hinderyd@emmaboda.se

Långasjö Historia

Långasjö är en Smålandssocken (Emmaboda kommun) i småbruten skogsbygd, som bildades med nuvarande centrum vid Långasjön för c:a 700 år sedan, då första kyrkan byggdes där. Kringliggande områden befolkades redan under sten- och bronsålder, vilket spridda fynd visar. Bosättningen skedde huvudsakligen längs Lyckebyåns och Nättrabyåns vattensystem.
Byarnas namn är i regel sammansatta och av ålderdomlig typ. Många slutar dessutom på -boda eller –måla, vilket kan tyda på att nuvarande bebyggelse härstammar från  1100-talet e Kr.
Folkmängden var som störst på 1800-talet, men bl a en omfattande emigration  under perioden 1850-1930 (1400 personer), gör att invånarantalet i dag är c:a
900. Emigrationen är väldokumenterad i boken ”En Smålandssocken emigrerar” och i Guldgrävarstugan vid Vandrarhemmet finns ett Emigrantmuseum. Vandrarhemmet är inrymt i de tidigare kyrkstallarna.
Flera sjösänkningsföretag gjorde att den ursprungliga sjön alldeles höll på att växa igen. Den restaurerades och sedan 1987 är den en oas mitt i byn med promenadstig, fågeltorn, lusthus och badplats.
Den tidigare kyrkan genomgick en omfattande ombyggnation 1789 och innehåller efter ytterligare renoveringar sedan 1950-talet bl a en altartavla av konstnären och författaren Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Hon växte upp som dotter till kantor Bergstrand i Sockenstugan. Där finns minnesrum för såväl henne som författarinnan Gertrud Lilja.
Sågverk och snickerier har varit inslag i omvandlingen från jordbruksbygd till modernt samhälle. Ett allt färre antal affärer ersattes på 1990-talet av andels-ägda Långasjö Lanthandel. En självständig sparbank har funnits sedan 1880 och ingår nu i Sparbanken Eken.

Litteratur:
Långasjö försök till en sockenbeskrivning (1938)
Långasjö-krönikor 1941 – 2001
En Smålandssocken emigrerar (1967)
Gård och By i Långasjö socken (1978)
Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år (1989)
Långasjökrönikan 2011