• Utvandrarbygden med Klasatorpet
• Emigrant museum, återvändarnas rum i guldgrävarstugan
• Sockenstugan med Bergstrandsalen och Gertrud Lilja rummet
• Glasriket med flertalet glasbruk 15-40 km
• Långasjö kyrka med bl a Elisabeth Bergstrand-Poulsens målningar.
KulTuren – En resa i Glasriket