Långasjö Sockenråd, Långasjö samhälle

En levande landsbygd med engagemang, framåtanda och entreprenörskap!

Långasjö samhälle ligger i södra Småland i Emmaboda kommun

Om Långasjö Socken

Långasjö ligger i Emmaboda kommun, Kalmar län, i Glasriket och Utvandrarbygden.

Idag bor ca 850 personer i Långasjö socken.
Här finns skola, förskola,
kyrka, affär, sparbank, bibliotek, vandrarhem, ett stort sågverk och många små företag. Här finns tex växthus med tomatodling, sommarblommor m.m. En ekologisk lammgård, där fåren håller våra marker öppna, en inredningsbutik mitt i skogen, keramiker, galleri, flera loppisar och många flera hantverkare och egenföretagare.
I socknen finns också många aktiva föreningar, ridhus, idrottsplats, badplats, utegym m.m.

Läs eller skriv ut vår broschyr om Långasjö socken:

Samhällsinformation

Äldreomsorg

Kyrkvägen 38
Långasjö serviceområde

Här finns 16 lägenheter varav 15 med 1 Rum och kokvrå på 30 kvm, två lägenheter med 2 rum och kök på 45 kvm. Det finns även två möblerade korttidslägenheter.
Det finns en trädgård med två stora kolonilådor där du har möjlighet att hålla igång ditt odlarintresse.

Det särskilda boendet ligger centralt i Långasjö med närhet till bank, affär och naturområde.

Restaurang och café
Inne på servicehuset finns det en restaurang och ett café där allmänheten är välkommen att äta lunch eller fika.

Konferensrum
Det finns även ett konferensrum som allmänheten eller någon förening kan låna. Även detta utan kostnad.

Aktiviteter

Här finns lättsam gymnastik, bingo och allsång.
Olika studieförbund erbjuder möjligheter till att delta i olika cirklar.

På allaktivitetshuset finns ett IT-café och en biblioteks och musikhörna.

Månadsblad finns att hämta vid anslagstavlan . I det kan du läsa om utbudet på allaktivitetshuset samt om det utbud som finns i samhället. Där får du även menyn från Restaurangen.

Skola

Vår skola ligger mitt i byn i ett naturskönt område med kyrkan och Långasjön i närheten.

På Långasjö skola går det cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolgården har stora grönytor med miljö som uppmuntrar till fri lek. 
Vi jobbar med temadagar med åldersblandade grupper för att stärka gemenskapen och den sociala kompetensen.
Ett aktivt föräldraråd finns.

 På skolan finns även fritidshemmet Leoparden:
010-353 13 35

Besöksadress:
Långasjö skola
Kyrkvägen 41, 361 95 Långasjö
Telefon sjukanmälan
010-353 13 36, 
sms 072-556 88 97


Förskola


Förskolan Skatan består av tre avdelningar och ligger i anslutning till Långasjö skola.

Förskolan ligger mitt inne i Långasjö och utomhusmiljön består av en stor gård, samt ett närliggande naturområde bestående av skog, sjö med badplats och lekområde. Detta ger oss goda möjligheter till utflykter tillsammans med våra barn under alla årets årstider. Inomhusmiljön består av både nybyggda och renoverade ljusa lokaler. Närheten till Långasjö skola gör att vi på Skatan både kan besöka biblioteket samt vistas i gymnastiksalen, allt inom ett gångavstånd på några minuter.
Genom en inspirerande och utmanande miljö, ute och inne, vill vi skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

Sjukanmälan: 010-353 13 34Läs mer samhällsinformation på
Emmaboda kommuns hemsida: Klicka här! 

En liten historik om Långasjö

I småbruten skogsbygd bildades kyrkbyn med nuvarande centrum vid Långasjön för c:a 700 år sedan, då första kyrkan
byggdes där. Kringliggande områden befolkades redan under sten- och bronsålder, vilket spridda fynd visar. Bosättningen skedde huvudsakligen längs Lyckebyåns och Nättrabyåns vattensystem. Socknen tillhörde fram till 1971 Kronobergs län och ingick då i Älmeboda kommun .
Folkmängden var som störst på 1800-talet, men bl a en omfattande emigration under perioden 1850-1930 (1400 personer), gör att invånarantalet i dag är c:a 900. Emigrationen är utförligt beskriven i boken En Smålandssocken emigrerar och i Guldgrävarstugan finns återvändarna dokumenterade.
De gamla kyrkstallarna fick flyttas när vägen genom samhället måste breddas och de gamla alléträden stod i vägen. Långsjöbyborna planterade själva en ny lindallé. Kyrkstallarna är nu renoverade och inrymmer ett modernt vandrarhem.
Flera sjösänkningsföretag gjorde att den ursprungliga sjön alldeles höll på att växa igen. Den restaurerades och sedan 1987 är den en oas mitt i byn med promenadstig, fågeltorn, lusthus och badplats.
Den tidigare kyrkan genomgick en omfattande ombyggnation 1789 och innehåller efter ytterligare renoveringar sedan 1950-talet bl a en altartavla av konstnären och författaren Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Hon växte upp som dotter till kantor Bergstrand i Sockenstugan. Där finns minnesrum för såväl henne som författarinnan Gertrud Lilja.
Sågverk och snickerier har varit inslag i omvandlingen från jordbruksbygd till modernt samhälle. Ett allt färre antal affärer ersattes på 1990-talet av en lanthandel som drivs i en andelsägd butikslokal En självständig sparbank har funnits sedan 1880 och ingår nu i Sparbanken Eken.
Klasatorpet blev riksbekant i samband med att Vilhelm Mobergs Utvandrarna spelades in omkr 1970. Sedan dess har varje år många besökt torpet för att påminnas om hur Kristina och Karl-Oskar hade det på Korpamoen innan de emigrerade. Nu upplevs Klasatorpet som ett idylliskt torp i en naturskön miljö.

Litteratur:
Långasjö försök till en sockenbeskrivning (1938)
Långasjö-krönikor 1941 – 2001
En Smålandssocken emigrerar (1967)
Gård och By i Långasjö socken (1978)
Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år (1989)
Sedan 2002 utkommer sockentidningen Träskoposten (4 nr/år)
  • Foto: Emmaboda kommun
    Drönarfoto över Långasjö samhälle Foto: Emmaboda kommun