Träskoposten

Långasjös egna tidning "Träskoposten" ges ut 4 gånger per år till samtliga hushåll i Långasjö socken. Tidningen informerar om vad som händer och sker i Långasjö socken med omnejd. Den är också en informationskanal för skola, föreningsliv och kyrkan i samhället. Dessutom skriver man om små vardagliga nyheter som inte hamnar i lokalpressen men ändå har ett stort nyhetsvärde för invånaren i Långasjö. 

Senaste nr av Träskoposten:

Träskoposten 2024

Utgivningsplan 

Manusstopp  Utgivning

Nr 1  2 febr   23 febr

Nr 2   3 maj   24 maj

Nr 3   23 aug   13 sept

Nr 4   1 nov   22 nov

Socknens nyhetsblad


Träskoposten har utkommit med fyra nummer per år sedan hösten 2002. Från början var publikationen huvudsakligen ett informationsblad för bygden, men har med tiden utvecklats till något av en kulturtidskrift. Livet i socknen speglas i olika teman. Rötter i historien, tonvikt i samtiden och öppningar mot framtiden.

Utgivare för tidningen är Långasjö Sockenråd.

Syftet är att:
– informera om vad som händer och sker i Långasjö socken med omnejd. Mycket från skolan, idrotten, föreningslivet, kyrkan och företagen.
– skriva om de små, vardagliga nyheterna som inte hamnar i ortstidningen, men ändå är intressanta för oss som bor här.
– berätta om Långasjö sockens människor, utveckling, traditioner och historia.
– vara en positiv tidning som läsarna längtar efter.
– vara en återknytning för utflyttade bybor.
– öka intresset för våra byar och livet på landet och speciellt för Långasjö socken.
– även göra den tillgänglig utanför socknen, för t.ex. beslutsfattare och turister.
– kunna ges ut under flera år framåt.

Medverkande
För att nå upp till vårt mål med aktuella och lokala nyheter behöver vi vara många som publicerar. Föreningar, skolan, kyrkan m fl kan själva skriva text och ta bilder till tidningen.

Tipsa gärna redaktionen om vad som händer i Långasjö socken. Skicka dina texter foton m.m. till:
redaktion@traskoposten.se

Redaktör och ansvarig utgivare:
Eva Garami
e-post: traskopostenlangasjo@gmail.com

Redaktionsmedlemmar:

Annika Hjalmarsson, 0768 79 27 62
e-post: annika.hjalmarsson44@gmail.com

Sölve Hjalmarsson, 0708-472768
e-post: solve.hjalmarsson@gmail.com

Angela Fransson, 0761-70 81 11
e-post: gela.fransson@gmail.com
Bo Bergstrand, 0720-23 58 56
e-post: teraz64@gmail.com

Träskopostens adress:
Träskoposten
Hembygdsvägen 1
361 95 Långasjö

Tidigare nummer av Träskoposten: Hittar du längre ner på sidan. Klicka på nr för att läsa.
För att läsa vissa bifogade filer (pdf) kan du behöva Acrobat Reader. Finns att ladda ned på: http://www.adobe.se.


Tryck:
Åkessons Tryckeri – CTMAB
Layout: Camilla Pettersson

Upplaga:
1 600, sommarupplaga 2 000

Annonspriser:
1/1 sida: 2 400 kr
1/2 sida: 1 200 kr
1/4 sida: 600 kr
1/8 sida: 300 kr
privat radannons: 100 kr

e-post:  solve.hjalmarsson@gmail.com

Eftersom tidningen är registrerad som en periodiskt utgiven tidning utan vinstintresse och utgiven av ideell förening, kommer inte moms att redovisas eller faktureras.


Prenumerera på eller ge bort Träskoposten som present!
Träskoposten delas ut gratis till alla i Långasjö Socken och så kommer det att förbli.
Men för dig som bor någon annanstans, erbjuder vi att för 250 kr (utlandet 400 kr) få fyra nummer av tidningen hem i brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken trevlig present till någon utflyttad sockenbo eller annan kär vän!
Sätt in 250 kr (utlandet 400 kr) på Bg 5049-6561, eller swisha: 123 097 33 47, märk med ”Prenumeration + namn” samt ring/e-posta till Dan Bard, 070 335 43 82, e-post: dan103.bard@gmail.com, och meddela namn och adress.

Stöd Träskoposten!
För att fortsättningsvis kunna ge ut Träskoposten, behöver vi allt stöd vi kan få. Därför är alla bidrag, små som stora, välkomna! Bankgironumret till Långasjö Sockenråd är 5049-6561. Märk talongen “Stöd till Träskoposten”.

Utgivningsbevis
Ett utgivningsbevis har beviljats för Träskoposten som periodisk tidskrift av Patent- och Registreringsverket (PRV).
I korthet innebär det att även webbplatsen har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (t.ex. tryckta tidningar, tv och radio). Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.
I praktiken betyder det, att vi fritt kan publicera personuppgifter som foto och namn utan att fråga om lov. Däremot får vi inte göra oss skyldiga till brott mot andra lagar. Dit hör förtal, hets mot
folkgrupp eller brott mot upphovsrätten.
Det är den ansvarige utgivaren som har det yttersta ansvaret att se till att vi följer dessa lagar.

   2024
Träskoposten_2-24.pdf
   2023
traskoposten_2301.pdf
traskoposten_2302.pdf
traskoposten_2303.pdf
Träskoposten_4-23.pdf
  2022
traskoposten_2201.pdf
traskoposten_2202.pdf
traskoposten_2203.pdf
traskoposten_2204.pdf
   2021
traskoposten_2101.pdf
traskoposten_2102.pdf
traskoposten_2103.pdf
traskoposten_2104.pdf
   2020
traskoposten_2001.pdf
traskoposten_2002.pdf
traskoposten_2003.pdf
traskoposten_2004.pdf
   2019
traskoposten_1901.pdf
traskoposten_1902.pdf
traskoposten_1903.pdf
traskoposten_1904.pdf
   2018
traskoposten_1801.pdf
traskoposten_1802.pdf
traskoposten_1903.pdf
traskoposten_1804.pdf
   2017
traskoposten_1701.pdf
traskoposten_1702.pdf
traskoposten_1703.pdf
traskoposten_1704.pdf
   2016
traskoposten_1601.pdf
traskoposten_1602.pdf
traskoposten_1603.pdf
traskoposten_1604.pdf
   2015
traskoposten_1501.pdf
traskoposten_1502.pdf
traskoposten_1503.pdf
traskoposten_1504.pdf
   2014
traskoposten 1401.pdf
traskoposten 1402.pdf
traskoposten_1403.pdf
traskoposten_1404.pdf
   2013
traskoposten 1301.pdf
traskoposten 1302.pdf
traskoposten_1303.pdf
traskoposten_1304.pdf
   2012
traskoposten 1201.pdf
traskoposten 1202.pdf
traskoposten 1203.pdf
traskoposten 1204.pdf
   2011
traskoposten 1101.pdf
traskoposten 1102.pdf
traskoposten 1103.pdf
traskoposten 1104.pdf
   2010
traskoposten 1001.pdf
traskoposten 1002.pdf
traskoposten 1003.pdf
traskoposten 1004.pdf
   2009
särtryck.pdf
Traskoposten 2009 (2).pdf
Traskoposten 2009 (3).pdf
Traskoposten 2009 (4).pdf
Traskoposten 2009 (5).pdf
   2008
traskoposten 0801.pdf
traskoposten 0802.pdf
traskoposten 0803.pdf
traskoposten 0804.pdf
   2007
traskoposten 1-07.pdf
traskoposten 2-07.pdf
traskoposten 3-07.pdf
traskoposten 4-07.pdf
   2006
traskoposten 1-06.pdf
traskoposten 2-06.pdf
traskoposten 3-06.pdf
traskoposten 4-06.pdf
   2005
tp_1_05.pdf
tp_2_05.pdf
tp_3_05.pdf
tp_4_04.pdf
tp_2_05_skolnytt.pdf
   2004
tp_1_04.pdf
tp_2_04.pdf
tp_3_04.pdf
tp_4_04.pdf
   2003
tp_1_03.pdf
tp_2_03.pdf
tp_3_03.pdf
tp_4_03.pdf
   2002
tp_1_02.pdf
tp_2_02.pdf